Alle lijnen van handlijnkunde

Handlijnen

De lijnen vertellen een hoop over een persoon tijdens handlezen. Als je goed naar je handen kijkt zie je dat enorm veel lijntjes en breuken te zien zijn. Zeker naarmate je ouder word zijn steeds meer lijnen duidelijker aanwezig. Over het algemeen worden de levenslijn, hoofdlijn, hartlijn en lotslijn als belangrijkst gezien. Dit is zeker waar maar de lijnen die net zo belangrijk zijn, zijn de lijnen die het duidelijkst aanwezig zijn op iemands hand. Hoe dieper of hoe afwijkender de lijn is, hoe meer het je kan helpen met de handlezing. Ook hoe dieper de lijn is, des te belangrijker zijn de betekenissen van die lijn voor de persoon in kwestie.

De lijnen.. je levensweg getekend

De lijnen in je handen ontstaan door energiestromen vanuit je hersenen. Over het algemeen geldt: hoe dieper de lijnen, hoe gezonder en directer de energiestroon. Oppervlakkige lijnen betekenen dat je energiepeil laag is. Hoe rechter de lijnen lopen hoe minder de problemen in diegene zijn leven. Als de lijnen vele bochten en hoeken heeft, betekent dat dat deze persoon veel problemen heeft of heeft gehad. Alles bij het handlezen is een momentopname, je handen kunnen met de dag veranderen, zeker als de energiestromen vanuit de hersenen veranderen. De kleur, diepte, breedte en de lengte van je handlijnen zijn veranderlijk. Zo kunnen er ook nieuwe tekeningen onstaan op de hand, denk hierbij aan breuken, kruisjes, cirkels en vlekken. Al deze factoren veranderen de levensloop en voorspelbaarheid van mensen.

Levenslijn

De levenslijn begint altijd naast of vanuit de hoofdlijn, splitst de levenslijn zich af aan het begin van beide lijnen of beginnen ze naast elkaar dan wil dat zeggen dat het om een vrij ongevoelig persoon gaat. Hoe verder naar binnen de levenslijn zich afsplitst van van de hoofdlijn, des te gevoeliger is de persoon. Deze handlijn verteld niets over de lengte van iemands leven maar kan je juist zien als levensweg van iemand. grote veranderingen in het verleden, traumatische gebeurtenissen zowel fysiek als geestelijk en je algemene welgesteldheid. Lees verder..
Levenslijn handlijn

Is de levenslijn kort en oppervlakkig, dan betekent dat de persoon in kwestie makkelijk is te beinvloeden en vaak een zwakke eigen wil heeft. Draait deze lijn diep en in een mooie bocht om de muis heen dan staat het juist voor een krachtige eigen wil en kan juist eenvoudig andere beinvloeden. Loopt de lijn niet in een mooie bocht om de muis wil dat zeggen dat de persoon niet makkelijk te beinvloeden is maar sociaal wel teruggetrokken. Loopt de levens lijn door tot de polsbanden dan staat dat voor vitaliteit zowel geestelijk als fysiek.

Hoofdlijn handlijn

Hoofdlijn

De hoofdlijn begint boven de duim, net boven of op de levenslijn. Hoofdlijnen staan voor intelligentie, communicatie en creativiteit. Aan de lengte van de hoofdlijn kan je zien hoe leergierig iemand is, als de lijn lang is dan vind diegene het prettig om kennis op te doen en te leren. Een korte lijn betekent dat diegene liever fysieke handelingen toepast. Aan de diepte van de hoofd lijn kan je zien hoe nuchter en helder iemands denkwijze is. Hoe dieper de lijn des te scherper is de persoon. Een oppervlakkige hoofdlijn betekent dat de persoon vaak vanuit emotie en gevoel handelt. Lees verder..

Als de hoofdlijn los van de levenslijn loopt dan is het een zeer energieke persoon, die vaak nieuwe uitdagingen aangaat. Een strakke rechte hoofdlijn staat voor helder en een slimme denkwijze. De onderbrekingen in deze lijn staat voor twijfel in het dagelijkse denkpatroon, en doorkruizende lijntjes staan voor grote gebeurtenissen. Loop de hoofdlijn niet recht dan is deze persoon makkelijk afgeleid.

Hartlijn

De hartlijn is de lijn van de liefde en het hart. Des te dieper deze lijn is des te gevoeliger is de persoon en liefde speelt een grote rol op diegenes levensweg. Is de lijn oppervlakkig dan is de persoon niet echt bezig met romantiek en liefde. Hartlijnen eindigen onder de pink maar beginnen bij iedereen ergens anders. Begint de hartlijn onder de wijsvinger dan is de persoon erg stabiel en gelukkig met de liefde of juist het missen daarvan. Begint de lijn ongeveer halverwege de palm dan is de persoon erg aanhankelijk en daarmee soms ook wel egoistisch in de liefde. Lees verder..
Hartlijn handlijn

Begint de lijn onder de ringvinger of pink en is dan ook erg kort dan betekent dat, dat de persoon snel verliefd word en emotioneel niet altijd makkelijk met de liefde om kan gaan. Loopt de hartlijn recht dan is de persoon sterk met z'n emoties en in de liefde. Buigt de lijn af naar boven (richting de vingers), dan zijn de emoties goed zichtbaar bij de persoon en praat diegene ook graag over zijn of haar gevoelens. Buigt de lijn af naar beneden (richting de levenslijn) dan is de persoon makkelijk gekwetst in de liefde. Loopt de hartlijn golvend dan is de persoon niet uit op langdurige relaties. Onderbrekingen en kleinere lijnen op de hartlijn staan voor grote herinneringen in de liefde, met name de vervelende gebeurtenissen.

Lotslijn handlijn

Lotslijn

De Lotslijn staat letterlijk voor het levenslot waar een persoon mee te maken heeft. Alle invloeden van buitenaf, slechte of goede. Hoe dieper de lotslijn is des te meer word het leven van deze persoon door het lot bepaald. De lotslijnen zijn soms lastig te vinden omdat deze niet een vast begin of eindpunt hebben. Het is bij veel mensen de enige diepe of goed zichtbare lijn die verticaal over de handpalm loopt, ongeveer in het midden. Lees verder..

Begint de lotslijn op de muis van de duim en doorkruist deze de andere drie belangrijke lijnen ( hart, hoofd en levens ) dan betekent dat dat je erg geliefd ben door je naaste en vrienden, en deze hebben een grote rol op je levensweg. Begint de lotslijn aan de andere kant van de muis onderaan de handpalm en doorkruist of loopt de lijn langs de andere drie belangrijke lijnen dan ben is de persoon in kwestie juist degene die een grote rol speelt in het lot van iemand anders. Begint de lots lijn onderaan in het midden (naast de muis) en doorkruist deze de drie andere belangrijke lijnen dan is de persoon erg individueel en heeft geen invloeden van buitenaf op zijn lot maar diegene ook niet op een ander z'n lot.

Relatielijn

De relatielijnen zijn korte horizontale lijnen die zich onder de pink bevinden, soms aan de zijkant van de hand onder de pink. Het aantal horizontale lijnen geven het aantal relaties aan, en hoe dieper de lijn, hoe dieper de liefde was of is. Het aantal oppervlakkige dunne lijntjes staan dan ook voor een kortstondige relaties of one night stands. Onderbrekingen in de lijntjes kunnen kinderen aanduiden, en een splitsing in een lijn staat voor een echtscheiding. Lees verder..
Relatielijn handlijn
Marslijn handlijn

Marslijn

De marslijn loopt over de muis parallel naast de levenslijn. marslijnen zijn vrij zeldzaam aanwezig op de handen. De marslijn wordt ook wel als een extensie van de levenslijn gezien. Als de mars lijn diep is betekent dat de persoon in kwestie sportief is, vitaal en een goede conditie heeft. Staan de marslijn en levenslijn ver uit elkaar dan gaat het om een geduldig en kalm persoon, hoe dichter de marslijn bij de levenmslijn loopt hoe korter het lontje is. Lees verder..

Apollolijn

De apollolijn begint onder de apolloberg (onder de ringvinger) en loopt willekeurig naar beneden (richting de pols). Net als de marslijn is deze lijn maar zeldzaam te vinden. Heeft iemand een apollolijn dan betekent dat geluk en voorspoed. En de persoon zal meer kansen krijgen aangeboden dan de meeste mensen. Hoe dieper de apollolijn, hoe succesvoller de persoon. Lees verder..
Apollolijn handlijn
Mercuriuslijn handlijn

Mercuriuslijn

De mercuriuslijn begint onder de mercuriusheuvel (onder de pink) en loopt net als de apollolijn willekeurig naar beneden. Ook de mercurius lijn is vrij zeldzaam. is deze toch aanwezig dan verteld deze lijn je iets over de gezondheid en financieen van de persoon. Als deze lijn diep is dan is de persoon in kwestie goed bezig op zakelijk of lichamelijk gebied. Is deze lijn golvend, onderbroken of oppervlakkig dan kan dit duiden op problemen zakelijk gezien of qua gezondheid. Lees verder..

Stresslijnen en Frustratielijnen

Deze kleine lijntjes bevinden zich op je vingers. De horizontale zijn de stresslijntjes en de verticale frustratielijntjes. Als deze lijntjes duidelijk aanwezig zijn of het zijn er heel veel dan betekent dat dat de persoon snel gestressed is of snel gefrustreerd. Lees verder..
Stresslijnen en Frustratielijnen

01.

Kies welke hand voor jou het belangrijkst is om te lezen.

02.

Stel vast wat voor vorm en element de hand heeft.

03.

Vouw de hand als een kom en bekijk de kussens nauwkeurig.

04.

Bestudeer de diepste lijnen eerst, daarna de oppervlakkige.